Dotácie pre tepelné čerpadlá

Rodinné a bytové domy na Slovensku, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, sa môžu uchádzať o finančné dotácie na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie. Tieto dotácie sú vydávané prostredníctvom poukážok vďaka národným projektom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

Zelená domácnostiam

Projekt by mal napomôcť oživeniu trhového prostredia so zariadeniami na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Zároveň by mal prispieť k zlepšeniu informovanosti a praxe inštalatérov zariadení OZE a k zvýšeniu záujmu o štúdium v súvisiacich odboroch.

Základné podmienky, ktoré sú nutné pre získanie dotácií

01

Centrálne zásobovanie teplom

Inštaláciou tepelného čerpadla nedôjde k odpojeniu od centrálného zásobovania teplom

02

Použitá energia

Tepelné čerpadlo využíva aerotermálnu, geotermálnu alebo hydrotermálnu energiu

03

Dokumenty pre tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je akreditovaným skúšobným ústavom vybavené dokladom o menovitom výkone

04

Vykurovací súčiniteľ

Vykurovací súčiniteľ tepelného čerpadla v prípade zem/voda je ˃ 4,1 , v prípade voda/voda ˃ 4,1 a v prípade vzduch voda ˃ 3,5

05

Vyhlásenie o zhode

Tepelné čerpadlo má vydané vyhlásenie o zhode

Oprávnené výdavky na inštaláciu tepelného čerpadla

Skúšky a revízie?Potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

Montážny materiál?Potrebný na zapojenie tepelného čerpadla

Komponenty nutné pre prevádzku TČ?napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka

Ďalšie informácie

Sadzby podľa typu a výkonu tepelného čerpadla, zoznam podporovaných tepelných čerpadiel, registráciu, zmluvy o preplácaní, harmonogram, zoznam zhotoviteľov ako aj ďalšie aktuálne informácie a podmienky nájdete na nižšie uvedenej webovej stránke

Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre – Operačný program životného prostredia (SIEA)