Návrhový a bilančný HPC 2

Pre správne dimenzovanie tepelného čerpadla spracovávame energetickú bilanciu prevádzky v programe HPC 2. Výstupom kalkulácie HPC 2 je dokument vypracovaný pre normatívne klimatické podmienky v mieste inštalácie, ktorý nielenže vyčísli prevádzkové náklady zvoleného zariadenia, ale tiež presne definuje bod bivalencie, ktorý určuje vonkajšiu teplotu, pri ktorej je k prevádzke tepelného čerpadla pripájaný záložný zdroj. Ďalej tiež definuje prevádzkové hodiny kompresora a tým môžeme ovplyvniť životnosť zariadenia v danej aplikácii. Ďalšou dôležitou hodnotou je ročný vykurovací faktor daného zariadenia v konkrétnej inštalácii. Ide teda o veľmi sofistikovaný výpočtový program, ktorý nám dokáže správne dimenzovať tepelné čerpadlo a určiť vhodnosť jeho použitia s ohľadom na dĺžku jeho životnosti.

Registrácia

    Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom registrace HPC 2. Pri spracovaní údajov sa riadime týmito pravidlami GDPR. Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA, na ktorú sa vzťahujú Privacy PolicyTerms of Service spoločnosti Google.

    thermia bilance 2