Ročná pravidelná kontrola

Ročná pravidelná kontrola zahŕňa kontrolu tepelného čerpadla a s tým súvisiace technológie. Potrebujete objednať kontrolu pre Vaše tepelné čerpadlo? Objednajte si ročnú kontrolu.

Slúži na kontrolu prevádzkyschopnosti zariadenia pred vykurovacou sezónou. Mala by byť objednaná s dostatočným predstihom, najlepšie v letnom období, kedy je časový priestor na odstránenie prípadných závad na tepelnom čerpadle.

Cena

110 € bez DPH

Radi by sme Vás upozornili, že kontrola nie je podmienkou na uznanie záruky zariadenia podľa platných záručných podmienok.

Pravidelnosť kontroly môže odhaliť možné príčiny budúcich prevádzkových problémov alebo závad vedúcich k závažnému poškodeniu zariadenia.

Cena

110 € bez DPH

Radi by sme Vás upozornili, že kontrola nie je podmienkou na uznanie záruky zariadenia podľa platných záručných podmienok.