Tepelné čerpadlo pri rekonštrukcii

Rekonštrukcia existujúceho objektu pre jeho zateplenie, výmenu okien, zmenu vykurovacej sústavy alebo najmä zmenu zdroja vykurovania.

V dnešnej dobe sa rekonštrukcie objektov stávajú čoraz väčšou nutnosťou z hľadiska európskej energetickej politiky i vývoja energetiky ako takej. Nezanedbateľný vplyv hrá aj politická situácia na východe Európy. Prichádzame v krátkom časovom úseku o lacný zdroj tepla – o plyn. Zároveň panuje veľká neistota ohľadom vývoja do budúcnosti.

Preto je pri rekonštruovaných objektoch nutné zvážiť, či je vhodné ponechať napríklad plynové vykurovanie a vykurovanie tuhými palivami, alebo či ho nahradiť tepelným čerpadlom.

Prečo využiť tepelné čerpadlo?

Ako bolo už uvedené pri novostavbách, aj pri rekonštrukciách objektov je pri zmene zdroja tepla v súčasnej dobe najvhodnejším zdrojom tepla tepelné čerpadlo, vzhľadom na prevádzkové náklady, a tiež z hľadiska ekológie prevádzky (toto hľadisko sa bude pravdepodobne stále silnejšie premietať aj do legislatívy). Možno ho využiť ako na vykurovanie a chladenie objektu, ale aj na ohrev teplej vody a poskytuje plne bezobslužnú prevádzku. Pri rekonštrukcii objektu je nutné dať pozor na pozíciu tepelného čerpadla, aby boli splnené inštalačné nároky aj nároky hygienické / hlukové. Voľba prevedenia závisí od podmienok konkrétnej inštalácie – vzduch/voda, zem/voda, umiestnenie jednotiek a pod.

V tejto fáze nás môžete kontaktovať a konzultovať s nami vhodné prevedenie pre Váš rekonštruovaný dom vrátane ďalšieho zariadenia, ako je prípadné nové podlahové vykurovanie, stropné chladenie, úprava vody, čerpacia technika alebo centrálne vetranie s rekuperáciou tepla.

Vykurovanie kotlom na tuhé palivá

V prípade, že bolo v objekte použité vykurovanie kotlom na tuhé palivá, nie je vylúčená súčinnosť tejto pôvodnej technológie s novou technológiou tepelného čerpadla. Aj v tomto prípade je možné ponechať kotol na tuhé palivá zaústený napríklad do akumulačnej nádoby a na sústavu pripojiť tepelné čerpadlo.

Variant kotla na tuhé palivo s pripojeným tepelným čerpadlom

plynove vytapeni s tepelnym cerpadlem schema

Plynové vykurovanie

Pri rekonštruovaných objektoch je nutné zvážiť, či je vhodné ponechať napríklad plynové vykurovanie, alebo či ho nahradiť tepelným čerpadlom. Ako možné riešenie je ponechať plynové vykurovanie, a ako hlavný zdroj si zaobstarať tepelné čerpadlo, ktoré bude vykonávať funkciu hlavnej riadiacej jednotky.

Plynového vykurovania s tepelným čerpadlom, ako hlavnou riadiacou jednotkou

vytapeni kotlem s tepelnym cerpadlem schema

Ďalšie informácie podľa typu návrhu

Ako funguje?

Tepelné čerpadlo vzduch/voda odoberá energiu priamo z vonkajšieho vzduchu pomocou vonkajšej jednotky, tým vonkajší vzduch ochladzuje a takto získanú energiu zhodnocuje chladiacim okruhom poháňaným kompresorom na vyššiu teplotnú úroveň. Následne získané teplo s vhodnou teplotnou úrovňou predáva do vykurovacej sústavy alebo teplej vody. Jedná sa momentálne o najvyužívanejší variant tepelných čerpadiel v našej oblasti (stredná Európa).

Kam čerpadlo umiestniť?

Pozícia vonkajšej jednotky je dôležitý faktor, pretože vonkajšia jednotka je z dôvodu ventilátoru a kompresoru zdrojom hluku, ktorý pri nevhodnom situovaní môže rušiť susedov aj vlastných majiteľov. Je teda potrebné rešpektovať akustické zákonitosti, napr. že hladina akustického tlaku klesá s narastajúcou vzdialenosťou od zdroja. Nie je tak vhodné umiestňovať vonkajšiu jednotku pod okná spálne alebo detskej izby, rovnako tak nie je vhodné umiestňovať vonkajšiu jednotku blízko k hranici pozemku suseda. Kríky a trávy hluk pohlcujú, a preto je vhodné ich umiestňovať do okolia vonkajšej jednotky, na rozdiel od asfaltových alebo betónových plôch, ktoré naopak hluk odrážajú a nedochádza k jeho zoslabnutiu.

Výhody tepelných čerpadiel vzduch/voda

Rýchla a jednoduchá inštalácia
Nevyžaduje takmer žiadny pozemok
Nižšie investičné náklady oproti vyhotoveniu TČ zem/voda (plošný zemný kolektor, vrt)
Možnosť chladenia v letných mesiacoch (prevádzka chladenia kompresorom)
Nízke prevádzkové náklady (úspora oproti vykurovaniu elektrinou 75 %, oproti plynu až 50 %)
Bezobslužné a komfortné vykurovanie v porovnaní s kotlami na tuhé palivá

Nevýhody tepelných čerpadiel vzduch/voda

Vyššie prevádzkové náklady oproti vyhotoveniu zem/voda (nižšia účinnosť)
Hlučnosť vonkajšej jednotky (nutné meranie hluku ku kolaudácii, hluková štúdia)
Nižší výkon pri nízkych vonkajších teplotách
Pri niektorých typoch limitovaná výstupná teplota pre vykurovaciu sústavu
Kratšia životnosť kompresoru oproti TČ zem/voda
Pri niektorých typoch nutné pravidelné revízie chladiaceho okruhu

Tepelné čerpadlá vzduch/voda

Pozrite si našu ponuku a neváhajte sa s nami spojiť a poradiť sa ohľadom výberu.

Výhody:

  • Najvyužívanejšie tepelné čerpadlá v našej oblasti
  • Prevádzka až do vonkajších teplôt -25 stupňov
  • Vykurovanie, chladenie a ohrev teplej vody.
thermia itec 2
thermia atec 5

Mohlo by Vás zaujímať

Online webináre sú úžasným zdrojom znalostí vo forme videa. Príjemne sa usaďte a vzdelávajte sa od našich odborníkov. Alebo si prečítajte jeden z našich vždy aktuálných článkov. Samozrejme nič nenahradí reálnu skúsenosť v podobe projektu, ktorých máme za sebou naozaj veľa. Tu si ich môžete pozrieť v podobe realizácií.

Ako funguje?

Tepelné čerpadlo zem/voda odoberá energiu z objemu zeminy pod plochou záhrady alebo z geotermálneho hlbinného vrtu. Jedná sa o najefektívnejší spôsob vykurovania s veľmi spoľahlivou prevádzkou a dlhou životnosťou (najhospodárnejšia prevádzka hneď po verzii voda/voda, ktorá nie je k dispozícii na väčšinu inštalácií). Tepelné čerpadlo zem/voda môže byť vo vyhotovení s plošným zemným kolektorom, z vyššie uvedených variantov sa jedná o ten lacnejší, ale náročnejší variant na plochu pozemku, alebo vo vyhotovení s geotermálnym vrtom, pri tomto variante je potrebné buď minimum pozemku, alebo je možné vŕtať priamo pod plánovaným objektom v technickej miestnosti, čo je veľmi často využívaný variant v nahusto zastavaných oblastiach.

Plošný kolektor

Plošný kolektor vyžaduje zvyčajne pri novostavbách plochu záhrady 200 – 500 m2 (podľa tepelnej straty objektu), potrubie je v hĺbke cca 1,2 – 1,6 m pod úrovňou terénu. V priebehu projektovania stavby je dobré poznať rozmiestnenie ďalších stavieb ako garáže či bazénu, aby sa mohol plošný kolektor týmto stavbám vyhnúť a nedošlo v budúcnosti ku kolízii. Tento variant je investične veľmi podobný s vyhotovením vzduch/voda.

Geotermálny vrt

Pri vrtoch je situácia komplikovanejšia vzhľadom k nutnosti povolenia. Jedná sa predovšetkým o časovú náročnosť procesu získania povolenia, momentálne je to 3 – 12 mesiacov podľa lokality. V niektorých lokalitách naviac nie je vzhľadom ku geologickým podmienkam možné vŕtať. Pri novostavbách sa štandardne pohybujeme s hĺbkou jedného alebo viacerých vrtov od 80 m až do 200 m. Zásadnou funkciou, ktorá je stále častejšie vyžadovaná a realizovaná, je chladenie. Pri tomto režime dochádza k regenerácii vrtu počas leta, a tým k zvyšovaniu jeho teploty pre zimný prevádzkový režim vykurovania, čo má za následok vyššiu efektivitu tepelného čerpadla v zimnej prevádzke.

Výhody tepelných čerpadiel zem/voda

Stabilný výkon a vysoká účinnosť bez ohľadu na vonkajšiu teplotu
Najefektívnejší a najspoľahlivejší spôsob vykurovania (úspora oproti vykurovaniu elektrinou až 80 %)
Čisté okolie objektu bez hlučnej vonkajšej jednotky
Veľmi dlhá životnosť a spoľahlivosť
Možnosť pasívneho chladenia (výkon cca 15 kW za cca 300 W príkonu pre prevádzku – podľa veľkosti primárneho kolektoru)
Možnosť aktívneho chladenia (marenie tepla do primárneho kolektoru s efektom regenerácie)
Bezúdržbové riešenie vykurovania

Nevýhody tepelných čerpadiel zem/voda

Potreba vybavenia stavebného povolenia pre vrty (projekt, hydrogeologický posudok atď.)
Vyššie investičné náklady

Tepelné čerpadlá zem/voda

Pozrite si našu ponuku a neváhajte sa s nami spojiť a poradiť sa ohľadom výberu.

Výhody:

  • Ucelené a flexibilné riešenie vykurovania
  • Účinný pri nízkych vonkajších teplotách
  • Bez hlučnej vonkajšej jednotky

Mohlo by Vás zaujímať

Online webináre sú úžasným zdrojom znalostí vo forme videa. Príjemne sa usaďte a vzdelávajte sa od našich odborníkov. Alebo si prečítajte jeden z našich vždy aktuálných článkov. Samozrejme nič nenahradí reálnu skúsenosť v podobe projektu, ktorých máme za sebou naozaj veľa. Tu si ich môžete pozrieť v podobe realizácií.

Výhody, ktoré s tepelným
čerpadlom Thermia získate

01

Dlhoročná tradícia a kvalita produktov

Švédska značka zaručujúca kvalitu. Thermia je firma s najdlhšou tradíciou a skúsenosťami vo vývoji a výrobe tepelných čerpadiel zem-voda.

02

Vysoká účinnosť SCOP

SCOP zaistí úsporu nákladov na vykurovanie a ohrev TV. Pri bežnom rodinnom dome so stratami 8 kW je úspora až 2 000 € ročne.

03

Riadený výkon

Tepelné čerpadlo s riadeným výkonom sa prispôsobí požiadavkám domu a potrebám jeho užívateľov.

04

Tichá prevádzka

Zemné tepelné čerpadlá Thermia patria k najtichším na trhu. Bezhlučná prevádzka umožňuje inštalovať tepelné čerpadlo aj v obytnej časti domu.

05

Dlhoročná záruka

Okrem štandardnej 2 ročnej záručnej doby ďalších 5 rokov bezplatná záruka na diely a 10 ročná záruka na kompresor tepelného čerpadla.

06

Vzdialená správa

Vzdialená správa tepelného čerpadla cez Internet umožní, že ovládanie Vášho tepelného čerpadla je vždy a všade k dispozícii.