Záručné podmienky

Pre úspešné vybavenie možnej reklamácie sa prosím dôkladne zoznámte s našimi záručnými podmienkami.