Ponukový program iTherm

iTherm je profesionálny ponukový program pre montážnych a obchodných partnerov. V príjemnom užívateľskom prostredí Vás jednoduchým spôsobom prevedie tvorbou ponuky s profesionálnym dizajnom. Je vhodný na tvorbu ponúk všetkých kategórií predajného sortimentu spoločnosti IVAR CS. Viac informácií žiadajte u svojich obchodných zástupcov.

Obchodní zástupci

Personální obsazení