Ivar Thermia

Kontakt

Riaditeľ divízie Tepelná technika

Jan Tomášek

ČR + SR

+420 724 936 097

Obchodní zástupcovia

Juraj Jarábek

BA, MA, PK, SC, TT, HC, DS, GA, SE, SI, SA

+421 918 669 888

Július Ugrik

KN, VK, LC, PT, RA, RS

+421 908 553 666

Ing. Dávid Grumel

PO a KE kraj + RK, LM

+421 918 406 493

Roman Pavlus

PN, MY, NM, TN, IL, BN, PB, PU, PD, PE, ZA, BY, KM, CA, DK, NO, TS, MT, TR, TO

+421 907 814 459

Maroš Pollák

RV, GL, KE, MI, SO, TV, VT, HN, SV, SP, SK, BJ, PO

+421 905 885 737

Tomáš Sobinovský

LM, PP, KK, LE, SN, SL, SB, PO, RK

+421 907 814 484

Richard Rybár

NZ, NR, ZM, LV, KA, BS, ZC, ZH, ZV, BB, DT, BR

+421 917 271 216