Thermia Calibra Cool – švédske poňatie komfortu

Thermia Calibra Cool

Komfort bývania je široký pojem a dnes už bežne zahŕňa aj chladenie počas letných dní. Je príjemné, keď si môžeme dopriať domáci oddych bez ohľadu na to, že je vonku neznesiteľne horúco. Spôsobov chladenia vnútorných priestorov je niekoľko.

Chladenie môže zaistiť klimatizačná jednotka určená buď špeciálne pre letnú prevádzku, alebo viacúčelové zariadenie, ktoré dokáže zaistiť aj vykurovanie počas zimných mesiacov. Takéto jednotky sa dajú zohnať buď vo vyhotovení split, kedy je vonku kondenzačná jednotka a vo vnútri vnútorná jednotka s výparníkom a ventilátorom pre distribúciu chladiaceho vzduchu, alebo je možné zohnať vnútorný kompakt, ktorý obsahuje kompletné strojné vybavenie a do vonkajšieho priestoru je pripojený dvoma otvormi, jedným pre sanie vzduchu z vonkajšieho prostredia a druhým pre zbavovanie sa odpadového tepla do vonkajšieho prostredia.

Existuje ešte ďalší spôsob chladenia. Spomeňte si na príjemný chlad v podzemných priestoroch, napríklad vo vínnych pivniciach, kde je po celý rok stabilná teplota. Ako tento prirodzený chlad zeme využiť pre komfortné chladenie obytných priestorov? Je to jednoduché. Jedná sa o pasívne chladenie, ktoré je obzvlášť v poslednej dobe, kedy získavajú na popularite zemné tepelné čerpadlá, veľmi časté. Pri pasívnom chladení je využívaný istý druh zemného úložiska prirodzeného chladu (zemné vrty, podzemná voda alebo plošný zemný kolektor) a pomocou uzavretej hydraulickej slučky, napojenej na chladiacu sústavu, je chlad distribuovaný do chladiacej sústavy. A to všetko bez práce kompresora, takže sa dajú prevádzkové náklady porovnať s prevádzkou LCD televízie. S výhodou sú používané chladiace sústavy s veľkými teplozmennými plochami ako stropné alebo podlahové chladenie. Je možné použiť oba tieto varianty zároveň, čo zvýši celkovú teplozmennú plochu, čím sa výborne navýši efektivita odvádzania tepla aj pri pomerne vysokých teplotách teplonosnej látky – chladiacej vody. Chladiaca voda nesmie mať nižšiu teplotu, ako je teplota rosného bodu – bod kondenzácie. Tým je preventívne zabránené vlhnutiu chladných miest podláh alebo stropov, čo by znamenalo možné poškodenie konštrukcií.

Možno ste už počuli o problémoch s vrtmi, kedy bol vrt tepelného čerpadla vyvŕtaný príliš krátky, a tým došlo postupom času k jeho „vymrazeniu“. To je veľmi závažný problém a vedľajšou výhodou pasívneho chladenia je letná efektívna regenerácia zdroja tepla – zemného tepelného čerpadla, najmä ak hovoríme o zemných vrtoch. Vodných tepelných čerpadiel sa toto netýka.

Napokon prejdeme k predstaveniu konkrétneho produktu, ktorý Vám ponúka nielen vysoko hospodárne vykurovanie, ale aj vstavané pasívne chladenie.

Calibra Cool je postavená na novej platforme švédskej spoločnosti Thermia, ktorá využíva bohaté skúsenosti z predchádzajúcich modelov. Už v základnej verzii obsahuje vstavaný výmenník pasívneho chladenia a ďalšie nevyhnutné komponenty potrebné pre tento vysoko hospodárny druh chladenia.

Tepelné čerpadlo Thermia Calibra Cool vďaka vstavanému výmenníku pasívneho chladenia nevyžaduje žiadne ďalšie komponenty pre pasívne chladenie, a je tak možné ho veľmi jednoducho pripojiť k zdroju tepla/chladu a k vykurovacej/chladiacej sústave. To znižuje náklady na inštaláciu tepelného čerpadla a eliminuje vznik problémov s ňou spojených.

Princíp funkcie je taký, že pri bežnom chode tepelného čerpadla v režime vykurovania je všetko ako zvyčajne. Teplo z vonkajšieho prostredia je zhodnocované pomocou chladiaceho okruhu a kompresoru s premenlivými otáčkami na vyššiu teplotnú úroveň, ktorá sa dá použiť na vykurovanie vnútorných priestorov budovy.

Pri pasívnom chladení je pracovný režim iný. Kompresor je vypnutý, chladná nemrznúca kvapalina je nasmerovaná sústavou prepínacích ventilov cez výmenník pasívneho chladenia do chladiacej sústavy, a tam prebieha chladenie obytných priestorov. Odobraté teplo z obytných priestorov je odovzdávané späť do primárneho zdroja, kde týmto prebieha jeho energetická regenerácia. Pasívne chladenie je vysoko hospodárny spôsob chladenia, čo ocenia jeho používatelia najmä pri platení účtov za energie.

Publikované

Kategórie

Thermia