Ivar Thermia

THERMIA ATEC

Thermia Atec

Monoblokové vzduchové tepelné čerpadlo so širokou škálou vnútorného vybavenia: Standard, Plus, Total Compact, Total a Total EQ.

  • 4,7 COP – vysoký výkon vo vykurovaní
  • Technológia TWS (Tap Water Stratification) v kombinácii s  Total, Total Compact
  • Funkcia chladenia
  • Obehové čerpadlá triedy A.
  • Online – diaľkové ovládanie s voliteľným príslušenstvom
  • Nízka hladina hluku
  • Vstavaný pomocný ohrev 0/3/6/9/12/15 kW

 

Atec     6 9 11

13

16 18
Chladivo

Typ

Množstvo 1

Skúšobný tlak

Výpočtový tlak

 

kg

MPa

MPa

R407C

4,0

3,4

3,1

R407C

4,3

3,4

3,1

R407C

5,0

3,4

3,1

R407C

5,1

3,4

3,1

R407C

5,6

3,4

3,1

R407C

5,6

3,4

3,1

Kompresor

Typ

Olej

 

Scroll

POE

Elektrické údaje 3-N, ~50Hz

Napájanie

Menovitý príkon, chlazenie A35/W18

Menovitý príkon, vykurovanie

Rozbehový prúd

Istič

V

kW

kW

A

A

400

2,2

0,2

12

10

400

2,9

0,2

10

10

400

3,3

0,2

18

16

400

4,2

0,3

17

16

400

5,0

0,3

18

16

400

6,1

0,7

18

16

Elektrické údaje 1-N, ~50Hz

Napájanie

Menovitý príkon, chlazenie A35/W18

Menovitý príkon, vykurovanie

Rozbehový prúd

Istič

V

kW

kW

A

A

230

2,4

0,2

11

20

230

2,8

0,2

21

20

230

3,6

0,2

26

25

230

4,3

0.3

28

32

230

5,5

0,3

38

32

-

-

-

-

-

Provozní parametry

COP2

COP3

Vykurovací výkon 3

Príkon kompresoru 3

EER

Chladiaci výkon 4

Príkon kompresoru, chlazenie 4

 

kW

kW

 

 

4,7

4,3

6,5

1,5

2,2

4,2

1,9

4,7

4,4

8,6

2,0

2,4

5,9

2,5

5,0

4,7

11,1

2,4

2,5

7,5

3,0

4,7

4,4

12,3

2,8

2,4

8,9

3,7

4,6

4,1

15,2

3,7

2,3

10,4

4,5

4,3

4,0

17,6

4,4

2,3

13,1

5,7

Energetická třída - systém10

Energetická třída - produkt11

 

Podlahové vykurovanie (35 °C) / Radiátory (55 °C)

Podlahové vykurovanie (35 °C), Radiátory (55 °C)

Príprava teplej vody

 

A+/A+

A+/A+

B

A+/A++

A+/A++

A

A++/A+

A++/A+

A

A++/A++

A+/A++

A

A++/A+

A++/A+

B

A+/A+

A+/A+

B

Jmenovitý průtok5

Vykurovacia sústava

l/s 0,150 0,216 0,263 0,299 0,372

0,432

Pracovní rozsah venkovních teplot

 

°C -20~+45 -20~+45 -20~+45 -20~+45 -20~+45

-20~+45

Maximální teplota 6

Vykurovacia sústava

°C

60 60 60 60 60

60

Pracovný rozsah vonkajších teplôt

Nízky tlak

Pracovný tlak

Vysoký tlak

MPa

MPa

MPa

0,05

2,85

3,1

0,05

2,85

3,1

0,05

2,85

3,1

0,05

2,85

3,1

0,05

2,85

3,1

0,05

2,85

3,1

Vážená hladina akustického výkonu

Štandardné chod 7

"Tichý chod" 7

dB(A)

dB(A)

61

60

61

59

61

60

62

61 

66

64 

76

71

Vážená hladina akustického tlaku

Standardní chod 8

"Tichý chod" 8

dB(A)

dB(A)

46

45

46

44 

46

44 

47

46 

51

48 

61

55

Hmotnosť

Vnútorná jednotka

Standard

Plus

Total

Total (+60)9

Total Compact

kg

kg

kg

kg

kg

kg

125

18

21

106

142

100 

131

18

21

106

142

100 

150

18

21

106

142

100 

155

18

21

106

142

100 

185

18

21

-

-

191

18

21

-

-

-

Rozmery (Š x H x V)

Venkovní jednotka

mm

856 x 510 x 1272

856 x 510 x 1272

1016 x 564 x 1477

1016 x 564 x 1477

1166 x 570 x 1557

1166 x 570 x 1557

Merania boli vykonané na obmedzenom počte tepelných čerpadiel, čo môže spôsobiť odchýlky vo výsledkoch. Odchýlky môžu byť taktiež spôsobené použitím rôznych metód merania. * Sezónne prevádzkové vlastnosti sú ukazovateľom efektivity prevádzky tepelného čerpadla v rozsahu celého roku. Zahŕňajú chladné a teplé obdobie a prípravu teplej vody.

1) Chladiaci okruh je hermeticky uzatvorený a je predmetom nariadení o F-plynoch. GWP pre R407C podľa EC 517/2014 je 1774, CO 2 ekvivalent je pre 6: 7096 kg, 9: 7628 kg, 11: 8870 kg, 13: 9047 kg, 16: 9934 kg, 18: 9934 kg
2) Pri A7/W35 Δ 10 K na sekundárnej (teplej) strane (EN 255)
3) Pri A7/W35 podľa EN 14511
4) Pri A35/W7 podľa EN 14511
5) Menovitý prietok: vykurovacia sústava Δ 10 K
6) Pri vonkajšej teplote 0 °C
7) Podľa SS-EN (12102, EN ISO 3741)
8) Hodnoty sa vzťahujú k novému tepelnému čerpadlu s čistým výmenníkom, podľa ISO 11203, vzdialenosť 4 m
9) Vstavaná 60l sériová taktovacia nádrž, pokiaľ sústava vyžaduje objem vody naviac
10) Pokiaľ je TČ súčasťou integrovaného systému. Podľa Nariadenia Komisie č. 811/2013
11) Pokiaľ je TČ jediným zdrojom tepla a riadiaci systém nie je zahrnutý. Podľa Nariadenia Komisie č. 811/2013

Súčasťou dodávky je sada pre pripojenie

Obsah balenia – Thermia Atec
  1. Snímač vonkajšej teploty
  2. Uzatvárací guľový kohút s filtrom DN 25 pre vykurovací okruh