Ivar Thermia

THERMIA ATLAS

Thermia Atlas

Invertorové zemné tepelné čerpadlo so vstavaným 184 litrovým zásobníkovým ohrievačom teplej vody a technológiou HGW (Hot Gas Water).

 • 6,16 SCOP – Svetová špička vo vykurovaní
 • Invertorová technológia spoločnosti Thermia sa presne prispôsobí požiadavkám v reálnom čase
 • Vstavaný 184 l zásobníkový ohrievač teplej vody z nerezoveju ocele
 • Technológia HGW (Hot Gas Water)
 • Technológia TWS (Tap Water Stratification)
 • Pokročilé funkcie (Smart Home, BMS, Smart Grid, ovládanie zdrojov energie)
 • Online – vstavaná funkcia riadiaceho systému
 • Aktualizácia softwaru Plug-and-play cez USB slot
Atlas      12 18

Katalógové číslo

Výkonový rozsah

 

 

IHP086L6187

3 - 12 kW

IHP086L6188

4 - 18 kW

Chladivo

Typ

Množstvo 1 

Skúšobný tlak

 

kg

Bar(g)

R410A

1,4

45

R410A

1,95

45

Kompresor

Typ

 

Scroll

Scroll

Elektrické údaje 3-N (verzia 400 V)

Napájanie

Menovitý (max.prac.) príkon, kompresor

Menovitý príkon, obehové čerpadlá

Výkon pomocného ohrevu, 3 stupne

Istič (tepelné čerpadlo + pomocný ohrev) 2

V

kW

kW

kW

A

400

4,5

0,2

(0)/3/6/9

(10)/16/20/25

400

6,7

0,3

(0)/3/6/9

(13)/20/25/32

Prevádzkové parametre

SCOP Podlahové vykurovanie (35 °C) 3

SCOP Radiátory (55 °C) 3

COP 4

 

5,86

4,39

4,75

6,15

4,55

4,98

Energetická trieda - systém 5 Podlahové vykurovanie (35 °C), Radiátory (55 °C)   A+++ A+++
Energetická trieda - systém 6

Podlahové vykurovanie (35 °C), Radiátory (55 °C)

Teplá voda (Economy) 7

Teplá voda (Normal/Comfort) 8

 

A+++

A+

A

A+++

A+

A

Max./min. teplota

Chladiaca sústava

Vykurovacia sústava

°C

°C

20/-10

65/20

20/-10

65/20

Nemrznúca kvapalina 9     Roztok voda + etanol -17 °C ± 2 °C
Max./min. tlaky chladiaceho okruhu

Nízky tlak

Pracovný tlak

Vysoký tlak

Bar(g)

Bar(g)

Bar(g)

2,3

41,5

45,0

2,3

41,5

45,0

Vážená hladina akustického výkonu

Atlas

dB(A)

30-43 10 (33) 11

32-45 10 (36) 11

Výkonnosť prípravy teplej vody

Objem teplej vody 40 °C 12

COP prípravy teplej vody 7

Objem teplej vody vrátane HGW 13

l

 

l

307

3,07

488

344

3,05

545

Objem zásobníku teplej vody

Atlas

l

184

184

Hmotnosť

Atlas, prázdne

Atlas, naplnené

kg

kg

177

367

187

377

Rozmery (Š x H x V)

Atlas

mm

598x703x1863 ± 10

598x703x1863 ± 10

* SCOP 6,15 pre Atlas 18 podľa EN 14825 (chladné podnebie, Helsinki) ** HGW Hot Gas Water: Patentovaná technológia firmy Thermia, ktorá umožňuje pripravovať teplú vodu súbežne s vykurovaním. *** Tap Water Stratification: Patentovaná technológia firmy
Thermia, ktorá umožňuje rýchlejší ohrev teplej vody na vyššiu teplotu a nasledovné efektívne rozvrstvenie pre maximálny užívateľský komfort. **** Platí pre Atlas 18 s plne využitou funkciou HGW pri 40 °C (V40).

Merania boli vykonané na obmedzenom počte tepelných čerpadiel, čo môže spôsobiť odchýlky vo výsledkoch. Odchýlky môžu byť taktiež spôsobené využitím rôznych metód merania.

1) Chladiaci okruh je hermeticky uzavretý a je predmetom nariadenia o F-plynoch. GWP pre R410A podľa EC 517/2014 je 2088. CO 2 ekvivalent je pre: Atlas 12: 2923 kg,
Atlas 18: 4072 kg.
2) Minimálna odporúčaná veľkosť ističa závisí od limitu vstavaného pomocného ohrevu v kombinácii s kompresorom. Maximálny dovolený príkon pomocného ohrevu
môže byť taktiež nastavený rozdielne s kompresorom a bez neho (pre dosiahnutie minimálneho ističa).
- Verzia 400 V: Napájanie a frekvenčný menič kompresoru napojené na L1, L2 a L3. Riadiaci systém a obehové čerpadlá sú napájané pomocou L1. Spĺňa IEC61000-3-12 pri Ssc spojovacom bode <1,3MVA pre Atlas 12 a pre Atlas 18<2,1 MVA bez akcie.
- Verzia 230 V: Napájanie pomocného ohrevu a kompresoru môže byť fyzicky oddelené. Verzia 230 V môže byť naviac taktiež napojená na 230V 3fázovú sieť, pre zistenie veľkosti ističov viď. technická dokumentácia.
3) SCOP podľa EN14825, Chladné podnebie (Helsinki), P-design Atlas 12: 10,5 kW (B0W55), 11,5 kW (B0W35). P-design Atlas 18: 15,7 kW (B0W55), 15,1 kW (B0W35).
4) Pri B0W35 podľa EN 14511.
5) Pokiaľ je TČ súčasťou integrovaného systému. Podľa Nariadenia Komisie č. 811/2013 (ekodesign).
6) Pokiaľ je TČ jediným zdrojom tepla a riadiaci systém nie je zahrnutý. Podľa Nariadenia Komisie č. 811/2013 (ekodesign).
7) Výkonnosť prípravy teplej vody podľa EN16147, COP podľa cyklu XL s riadiacim systémom nastaveným na režim Economy a so vstavaným zásobníkovým ohrievačom teplej vody.
8) Výkonnosť prípravy teplej vody podľa EN16147, COP podľa cyklu XL s riadiacim systémom nastaveným na režim Normal / Comfort so vstavaným zásobníkovým ohrievačem teplej vody.
9) Pred použitím nemrznúcej kvapaliny vždy skontrolujte miestne predpisy a obmedzenia.
10) Hladina akustického výkonu meraná podľa EN12102 a EN 3741 (min. / max. B0W35).
11) Hladina akustického výkonu podľa energetického štítku, meraná podľa EN12102 a EN3741 (B0W55).
12) Výkonnosť prípravy teplej vody podľa EN16147, V40 podľa cyklu XL s riadiacim systémom nastaveným do režimu Comfort a so vstavaným zásobníkovým ohrievačom teplej vody.
13) Maximálne dostupné množstvo teplej vody, pokiaľ zdroj tepla je schopný plne nabiť pomocou prevádzky technológie HGW a následné meranie objemu vystupujúcej vody s teplotou 40 °C (V40) v súlade s EN16147

Súčasťou dodávky je sada pre pripojenie

Obsah balenia – Thermia Atlas
 1. Poistný ventil 3 bar
 2. Poistný ventil 9 bar
 3. Snímač vonkajšej teploty
 4. Expanzná nádoba
 5. Gumové manžety
 6. Pripojovacie potrubie pre okruh nemrznúcej kvapaliny ø28
 7. Plniaca armatúra pre nemrznúcu kvapalinu s izoláciou
 8. Uzatvárací guľový kohút s filtrom
 9. Parotesná tepelná izolácia potrubia