Tepelné čerpadlo MEGA pro Boutique hotel Podhlavický Mlýn

Typ nehnuteľnosti: Komerčný objekt,Penzión
Lokalita: Česko
Rok: 2024

Popis realizácie

Boutique hotel “Podhlavický Mlýn” má vysoké štandardy pre maximálne pohodlie a spokojnosť svojich hostí. Na zabezpečenie dostatočného množstva tepla a teplej vody bolo ako zdroj tepla zvolené tepelné čerpadlo Thermia Mega-M, ktoré zabezpečuje vykurovanie budovy s tepelnou stratou 44,7 kW vrátane ohrevu teplej vody pre 10 apartmánov. Celková odhadovaná spotreba tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody bola 140 MWh/rok. Podľa vytvorenej bilancie prevádzky tepelného čerpadla Thermia je spotreba elektrickej energie menej ako 34 MWh/rok. Celoročný vykurovací koeficient pre túto budovu je potom 4,34 vrátane bivalentného elektrického kotla s výkonom 15 kW.

Strojovňu hotela sme vybavili aj automatickou posilňovacou stanicou DAB ESYBOX TWIN vrátane separačnej nádrže a úpravňou vody IVAR CS na odstránenie tvrdosti a bakteriologickej záťaže.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Typ výrobku: Mega
Technológia: Zem/Voda
Typ služieb: Montáž a servis